• Škôlka rodinného typu

   • • skutočne individuálny prístup k potrebám Vašich detí
    • profesionálno – materský prístup
    • celodenná a poldenná výchovno – vzdelávacia starostlivosť
    • vkusne zariadené triedy
   • Podpora všestranného rozvoja

   • • rozšírená ponuka jazykových, umeleckých a pohybových aktivít
    • kvalifikovaný personál
    • kvalitné materiálno – technologické zabezpečenie
    • interaktívna tabuľa v každej triede
   • U nás dostanete viac

   • • HEURÉKA balíček pre každé dieťa (uteráčik, hrebeň, pohárik, tričko, reflexná vesta, ruksačik, „uspávačik“)
    • Fotokniha Vášho dieťaťa
    • Zaujímavé akcie počas celého roka
    • bonus pre deti prihlásené do 30.06.2019
   • Šťastných sedem

   • • Anglický jazyk
    • Hudobná škola Yamaha – Prvé krôčiky k hudbe
    • Montessori pedagogika
    • PHV – Prípravná hudobná výchova
    • Tvorivé dielne / výtvarná výchova
    • Šport – Pohybová príprava
    • Všestranná príprava – plávanie, výlety, divadlo...
    • Montessori pedagogika
    • Pomôž mi, aby som to dokázal sám!
    • Hudobná škola Yamaha
    • Prvé krôčiky k hudbe
    • Anglický jazyk
    • Happy baby
    • Prípravná hudobná výchova
    • Hudba, pohyb, zábava...
    • Pohybová príprava
    • Šport
    • Tvorivé dielne
    • Výtvarná výchova
    • Všestranná príprava
    • Plávanie, výlety, divadlo...
   • Vitajte

   • Súkromná materská škola, Okružná 2471/131, Zvolen 960 01

   • Súkromná materská škola HEURÉKA

    Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo

     

    Vitajte na stránke našej Materskej školy. Teší nás Váš záujem o našu Materskú školu. Tento web bude, ak sa tak rozhodnete, priamym oknom do kráľovstva hier a zážitkov.

     HEURÉKA

     

    Prečo práve MY? No preto, lebo chceme ponúknuť vždy viac, ako je bežné, pretože ani Vaše dieťa nie je bežné, ale JEDINEČNÉ. Jedinečnosť je to, čo v náročnom svete dospelých predstavuje hodnotu pre lepší život. A to je práve to, na čom chceme spolu s Vami pracovať. Jedinečnosť osobnosti však musí kráčať ruka v ruke s tímovosťou. Sám človek neznamená nič, ale skupina jedinečných znamená všetko. A toto je náš cieľ. Hľadať talenty, ktoré nám boli zverené, nájsť ich včas, ale nedopustiť, aby talent spôsobil samotu. Všetko toto je možné, ale chce to veľa. Lásku, dobrých učiteľov a aktívnych rodičov. Chceme v tejto uponáhľanej dobe poskytnúť obetavým rodičom stabilný bez stresujúci priestor zaručujúci všestranný rozvoj zručností a schopností dieťaťa a maximalizovať ich dosiahnuteľnú úroveň aj pomocou metódy Dr. M. Montessori.

    Budeme veľmi poctení, ak si získame Vašu dôveru a budete schopný vyšších pracovných výkonov bez nutnosti hľadania riešení, ako dať pre svoje dieťa z pohľadu výchovy čo najviac. Na konci Vášho pracovného dňa si prídete po hrami, umením, vzdelaním a športom, unavené, ale šťastné dieťa. V kruhu rodiny plné zážitkov Vám budú Vaše deti vracať Vašu v práci stratenú energiu.

    Zážitky majú zmysel len vtedy, ak neskončia „ zvonením“, ale kolujú a kde inde by mali kolovať tie detské, no predsa u Vás, v rodine!!!  

     

    Ak je Vám táto myšlienka blízka a práve toto hľadáte pre svojho drobca, tak veríme, že ste na správnom mieste.

    Vďaka zaradeniu do systému(komplexu) škôl a školských zariadení SMS HEURÉKA vieme obsahovo vo vlastnej réžii poskytovať nadštandard v oblastiach

    Montessori pedagogiky, umenia, jazykových s športových schopností.

    Všetky naše triedy sú vybavené sofistikovanými pomôckami, internetom a interaktívnou tabuľou, ako aj vlastnou telocvičnou a priľahlým ihriskom. Taktiež úzko spolupracujeme so Súkromnou umeleckou školou Heuréka a Súkromným centrom voľného času Heuréka, s externými a športovými a jazykovými lektormi, ktorí deťom zabezpečia v pravidelnom dennom rytme priamo v priestoroch našej Súkromnej materskej školy obsah tej skoro najvyššej úrovne. Spätná väzba je u nás samozrejmosťou. Na konci školského roka si od nás prevezmete fotoknihu rekapitulujúcu, ako sme spoločne postúpili.

    Nemenej zaujímavým benefitom pre Vás je aj prednostné právo umiestniť Vaše a už aj naše dieťa do letných denných táborov počas školských prázdnin

    vo Vašej Súkromnej Materskej škole HEURÉKA.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4